Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • De ruiter (en / of niet-ruiter)is/zijn - door direct bij ons deze vakantie te boeken - gebonden aan deze Algemene Voorwaarden;
 • Iedere deelnemende ruiter dient bekwaam te zijn in het rijden van een paard in open landschap in stap, draf en gallop met een onafhankelijke zit, over gevarieerd terrein en in open landschap. U dient met regelmatige frequentie te rijden en een minimum van 2 jaar recentelijke rij-ervaring te hebben;
 • Iedere deelnemer dient in een goede staat van gezondheid en fitness te verkeren en enigerlei blessures en/of ziektes dienen tijdens het boekingsproces aan de vakantie-aanbieder kenbaar gemaakt te worden;
 • De aanbieder van deze vakantie heeft het recht om het programma te veranderen vanwege nieuwe en onverwachte omstandigheden (zoals bijvoorbeeld weercondities of ruiter niveau...);
 • Het maximaal toegestane gewicht van een ruiter is 80 kilos;
 • Iedere deelnemende ruiter is verantwoordelijk voor het dragen van veilige paardrij-uitrusting inklusief een goedpassende valhelm (volgens Europese richtlijne);
 • Iedere deelnemende ruiter dient een reisverzekering (inklusief medisch) af te sluiten die paardrijvakanties binnen Europa dekt;
 • Iedere client dient een annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval dat je niet aan deze vakantie kunt deelnemen of de vakantie kunt volbrengen;
 • Aanbetalingen zijn niet terugvorderbaar en voor annuleringen binnen zes weken vóór aankomstdatum bent u de gehele reissom (100%) verschuldigd en kunnen geen aanbetalingen worden teruggevorderd;
 • Er zal geen terugbetaling worden gedaan aan een client wiens rijniveau ofwel algemeen gedrag de veiligheid of welzijn van hem/haarzelf,de veiligheid/welzijn van andere clienten of derden, zowel als de veiligheid/welzijn van onze paarden, in gevaar brengt. (Aan)betalingen zijn ook niet terugvorderbaar in geval U uw vakantie bij ons niet kunt starten of volbrengen om gezondheids en/of fitness redenen.
 • Iedere client wiens gedrag de acceptabele norm overschrijdt, zal verzocht worden om de vakantie en het terrein te verlaten;
 • De aanbieder van deze vakantie kan niet aansprakelijke gesteld worden voor goederen en of diensten geleverd door derden.